Dekalog narciarski i snowboardowy

DEKALOG NARCIARSKI I SNOWBOARDOWY

Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i wprowadzać je w życie. W przypadku narciarstwa i snowboardu, takie zasady zawiera dekalog FIS1 w brzmieniu:

1. Wzgląd na inne osoby.

Każdy narciarz i snowboarder powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.

2. Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy.

Narciarz i snowboarder może zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

3. Wybór kierunku jazdy.

Znajdujący się powyżej na stoku narciarz lub snowboarder, który ze względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy zjazdowej, musi wybrać taki tor zjazdu, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem lub snowboarderem znajdującym się poniżej na stoku.

4. Wyprzedzanie.

Wyprzedzać można i z góry i z dołu, po stronie lewej lub prawej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.

5. Ruszanie z miejsca i wjazd na drogę zjazdu.

Narciarz lub snowboarder, który przystępuje do zjazdu na trasie lub pólku narciarskim powinien sprawdzić patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje tam niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.

6. Zatrzymanie się.

Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń trasy miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku na trasie, narciarz lub snowboarder winien usunąć się z toru jazdy innych narciarzy tak szybko, jak to tylko jest możliwe.

7. Podchodzenie i schodzenie.

Narciarz lub snowboarder powinien podchodzić lub schodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy lub snowboarderów, którzy pieszo schodzą w dół.

8. Stosowanie się do znaków narciarskich.

Każdy narciarz lub snowboarder powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasie.

9. Wypadki.

W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanemu pomocy.

10. Stwierdzenie tożsamości.

Każda osoba uczestnicząca w wypadku narciarskim lub snowboardowym będąca jego świadkiem zobowiązana jest podać swoje dane osobowe.”

Wraz z postępem i nowymi modami należy pamiętać, że zmieniają się również zasady bezpieczeństwa i tak w odniesieniu do carvingu obowiązują nieco inne jak wyżej wymienione:

„Carving zapewnia pełnię wrażeń w skrętach już przy niewielkich szybkościach jazdy. Staraj się osiągnąć jak największą szybkość w skrętach (kątową), a nie w ogóle jechać jak najszybciej.

 1. Technika carvingowa i narty carvingowe gwarantują pewny tor jazdy nawet przy dużych szybkościach. Staraj się jednak zachować większy odstęp i wyprzedzaj też z większym zapasem odległości.
 2. Narty carvingowe nie zachowują się w jeździe szusem tak spokojnie jak narty klasyczne. Unikaj dużych szybkości i prowadź narty uważnie.
 3. Na zatłoczonych trasach trzymaj się wąskiego korytarza linii spadku stoku. Nawet skonstruowane z myślą o bezpieczeństwie przy szerokich skrętach narty carvingowe pozwalają na robienie ciasnych skrętów.
 4. Wyrób sobie „spojrzenie carvingowca” – jadąc pociągniętym w górę skrętem, patrz na wzniesienie, żeby uniknąć kolizji z innym narciarzem.
 5. Ćwicząc i wykonując ewolucje takie jak ALFA (360°) bądź zawsze z kimś, kto cię asekuruje. „Spojrzenie carvingowca” jest obowiązkowe.
 6. W czasie jazdy ekstremalnej sunąc ręką po śniegu nie wyciągaj jej przed siebie. Prowadź ją z boku ciała, tak żeby można ją było zawsze odchylić w tył.
 7. Jeśli upadniesz w czasie jazdy carvingowej, to najczęściej upadasz do środka skrętu. Miej świadomość, że dzięki temu łatwiej unikniesz groźnego w skutkach koziołkowania i zwichnięcia.
 8. Zadbaj o precyzyjne wyregulowanie wiązań. Uwzględnij fakt, czy jeździsz umiarkowanie, czy ekstremalnie.
 9. Twoje narty dają się dobrze prowadzić tylko wówczas, gdy ich krawędzie i ślizgi są, w optymalnym stanie. Zadbaj o bezpieczeństwo przez częste i regularne ich serwisowanie.”

„Szwajcarska Komisja Zapobiegania Wypadkom (SKUS) na narciarskich trasach zjazdowych i biegowych opracowała w porozumieniu ze stowarzyszeniem snowboardingu sześc dodatkowych reguł, które poza przestrzeganiem podstawowych reguł FIS obowiązują dodatkowo snowboardzistów:

 • Noga przednia winna być mocno połączona z deską (rzemyk itp.),
 • Przed każdą zmianą kierunku jazdy, a w szczególności przy ewolucjach tyłem, należy sprawdzić za sobą wolną przestrzeń,
 • Wolno zatrzymać się tylko na brzegu trasy, nie siadać i nie kłaść się na trasie,
 • Odpiętą deskę natychmiast odwrócić i położyć na śniegu wiązaniem do dołu,
 • Na lodowcach nie odpinać deski,
 • Na wyciągach narciarskich tylna noga musi być wyjęta z wiązania.

Opracował:

INSTRUKTOR NARCIARSTWA
mgr Dominik Kołodziejczyk
tel. 601 861 444