Czy wiesz, że za szkodę wyrządzoną  na stoku narciarskim drugiej osobie  odpowiadamy   „całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym ?” Jakiej wielkości     koszty tego zdarzenia możemy ponieść? Czy są instrumenty, które nas chronią przed tym zdarzeniem? A kiedy to nam należy się odszkodowanie zarówno od drugiej osoby jaki i od ośrodka narciarskiego?

Temat ten jest bardzo obszerny i zarazem skomplikowany. Konsekwencje tego typu zdarzeń nie zawsze są jednoznaczne. Sprawę utrudniają ustawy innych krajów. Temat ten dziś jest bardzo poważy, potraktowałbym go z należytą powagą. Nadmienię, iż po 27 latach pracy spotkałem się z różnymi przypadkami. W sezonie 2021/2022 jedna z klientek opowiadała jak wjechała oczywiście przypadkowo w innego narciarza będącego prawnikiem z Austrii. Została zmuszona do sprzedaży całego swojego majątku.